Crm در عصر مشتری: (1394/11/10)

ما به دوره ای جدید از عصر و سن مشتری وارد شده ایم در حالیکه همه ی شرکت ها به میزان کمتر و یا بیشتر خود را مشتری محور می نامند اما تفکر مشتری محور و نگرش به مشتری همیشه درست نیست در عوض قدرت جدید از مشتریان به آن معناست که تمرکز بر مشتری از هر استراتژی دیگه ای ضروری تر است. تمایز رقابتی از نام تجاری ، تولید ، توزیع و IT بدست می آید. به طور کلی نرم افزارCRM به خرید ، استفاده از محصول و خدمات شرکت می پردازد. در نهایت با این وضعیت مدیران نمی توانند یک تصمیم بر پایه مشتری محوری بنا نهند که به بهبود ، وفاداری مشتری ، خرید مشتری و تغییر کسب و کار خود بپردازند.

اما چگونه است  نرم افزارCRM که بر کار یک شرکت تاثیر می گذارد؟

 مدل های تخمین زده شده نشان میدهند که درآمد حاصل از بهبود با 10% افزایش همراه است.

در نتیجه نرم افزارCRM تبدیل به یک الویت برای موفقیت کسب و کار ادامه دارد. شرایط سخت اقتصادی ، افزایش هزینه کسب و کار ، رقابت سخت و توسعه فناوری در کسب و کار باعث به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری ( crm )   می شود.

چرا تمرکز بر مشتریان؟!

مشتریان پر قدرت به راحتی می توانند ارزانترین قیمت را از تامین کننده بزرگ و کوچک در هر نقطه جهان دریافت کنند.

محصولات جایگزین و کانال های سود ده زیاد است باید مشتریان خود را مورد هدف قرار داده که بتوان آنها را وفادار کرد و ارزش بسیاری به آنها داد.

منبع: http://www.kmworld.com/Articles/News/News-Analysis/CRM-in-the-age-of-the-customer-88481.aspx

خوشحال خواهیم شد نظر شما را در مورد این مقاله دیدار بدانیم

مقالات مرتبط