Saas در نرم افزار crm چیست؟

Saas یا Software as a Service یک مدل استفاده از نرم افزار است. Saas یکی از قابلیت های نرم افزارهای Cloud (ابری) است. این نوع از نرم افزار ها که توسط فروشنده ارائه می شود، تامین امنیت، عملکرد، تعمیر و نگهداری سخت افزار و دسترسی بر عهده شرکت فروشنده می باشد. نرم افزارهای CRM از این سیستم برای برقراری امنیت اطلاعات مشتریان استفاده می شود.

sass در نرم افزار دیدار crm