سرنخ در نرم افزار crm چیست؟

سرنخ یا Lead مجموعه ای از اطلاعات تماس است که منجر به تسهیل فروش در آینده خواهد شد. در واقع سرنخ ها، کسانی هستند که به دنبال خرید سرویس یا محصول شما هستند. تیم فروش شما موظف است آنها را شناسایی و تبدیل به فرصت کنند. به طور مثال زمانیکه در فرم نظر سنجی کسی اطلاعاتش را می نویسد تبدیل به یک سرنخ فروش برای شما شده است. با ثبت سرنخ ها در نرم افزار CRM راحت تر می توانید فرآیند فروش را طی کنید. سرنخ یا Lead اولین ارتباط مشتری با کسب و کار شماست. در CRM ، مدیریت سرنخ ها در حوزه بازاریابی قرار داده شده است. هر زمان که یک مشتری برای یک درخواست جدید با شرکت شما تماس می گیرد یک سرنخ جدید ایجاد می شود. کارشناسان تیم فروش موظفند فعالیتهای مناسب روی این سرنخ انجام دهند و آن را تبدیل به یک فرصت تجاری کنند. فعالیتهایی نظیر پی گیری، تماس تلفنی، ارسال پیامک، قرار جلسه و ...

سرنخ ها نقطه شروع هر فروشی هستند و از اهمیت زیادی برخوردارند. لذا باید برای آن ها وقت کافی بگذارید و از هر روشی برای یافتن آن ها استفاده کنید.

سرنخ درنرم افزار دیدار crm