ویژگی های نرم افزار CRM دیدار

قبل از توضیح ویژگی های نرم افزار CRM به یک نکته خیلی مهم اشاره می کنیم، نرم افزار crm دیدار ویژه شرکت های کوچک و متوسط طراحی و تولید شده است به همین خاطر ما سعی کرده ایم که فقط امکاناتی را در نرم افزار قرار دهیم که نیاز این نوع از شرکت ها است و از امکانات اضافی و حتی کم استفاده به شدت پرهیز کرده ایم و کاملا اصل 20-80 را در تولید این نرم افزار رعایت کردیم امکانی در نرم افزار crm دیدار قرار خواهد گرفته که 80 درصد مشتریان ما به آن نیاز داشته باشند
این تفکر کمک می کند که ما بتوانیم یک نرم افزار ساده و با کیفیت را در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهیم

ویژگی های نرم افزار crm

  • امکان ساخت پرونده برای هر شخص حقیقی و حقوقی و به اشتراک گذاشتن آن بین کارمندان فروش شرکت در هر زمان و هر مکان امکان ثبت یاداشت برای هر پرونده
  • امکان ثبت وظیفه و تخصیص آن به خود یا یکی از همکاران
  • امکان ثبت رخداد ساده و تکرار پذیر برای هر پرونده
  • امکان درج فرصت برای هر شخص و امکان تبدیل آن به معامله
  • امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور رسمی و ارسال آن از طریق ایمیل یا فکس
  • امکان ارسال و دریافت پیامک با ویژگی های معجزه گونه
  • میز کار برای پیگیری وظایف و فرصت ها
  • گزارشات مختلف مدیریتی از فروش، محصولات، کارمندان و ... گزارش لحظه ای از سیستم فروش روزانه
  • امکان ایجاد وظیفه، دیدن لیست وظایف و گزارش لحظه ای با استفاده از فرامین پیامکی بدون نیاز به اینترنت و .... چند امکان جذاب دیگر